Planlægning og prioritering – test version (prisen er inkl. moms)
Lektion

Når du så sætter målet, så gør målet SMART! Hvis du gør målet SMART, er det lettere for dig at lave en plan der sikre målopfyldelse. Sætter du ikke et SMART mål er der en meget stor risiko for, at dit mål ender som en meget fin men ikke opfyldt hensigt. 

 

Hvis vi skal gøre det første mål ovenfor: “Bedre tid til at skabe kvalitet”, til et SMART mål, så kunne det lyder sådan:

 

“Inden udgangen af august i år vil jeg have ændret min måde at planlægge på, således at jeg får bedre tid til at øge kvaliteten af vores produktkontrol med 15%.” 

 

Lad os se om det kan klare SMART testen. 

 

Specifikt: Det handler om planlægning og kvalitet af produktkontrol. Jo, det er specifikt.

 

Det skal dog siges at “15%” for nogen mennesker kan være et meget abstrakt tal, for det krævet jo at man kender baggrunden for hvad “15%” er og det kræver også at man hurtigt kan regne ud hvad 15% ca. er i kr., stk., tid eller hvad det nu er det målsættes for.

 

Det vil være mere specifikt og konkret – og derfor nemmere at kommunikere hvis målet f.eks. var: “nedbringe fejl i produktkontrollen fra 6 til 5 pr. uge” det kan sagtens betyde de sammen som “15%” men det er nemt for alle at forstå. (Det er så helt konkret 16,667% for dig er der god til hovedregning men du er med på hvad jeg mener, ikke? 🧐). 

 

Målbart: Det er lidt mere tricky. Hvis virksomheden løbende måler på kvaliteten, så er kvalitetsforbedring af produktkontrollen målbart. Hvis ikke, kræver det at der først udvikles nogle mål og måle systemer for kvalitet. Hertil komme bemærkningerne fra “specifikt” vedr. mål i %.

 

Det er altid en god ide at bryde målet så langt ned som muligt, til f.eks. kr., stk., timer, antal gentagelser osv.. I hvert fald når det handler om ledelse på operationelt niveau hvor tidshorisonten er kortere, mængden er mindre og vi kommunikere direkte til dem der skal gennemfører planen i praksis. På taktisk og strategisk niveau kan sagtens fungere at kommunikere i %.

 

Ambitiøst: Også denne er jo lidt tricky. Vi der er udenforstående kender jo ikke niveauet for kvaliteten af deres produktkontrol og vi ved jo heller ikke om 15% forøgelse er noget særligt ift. til deres nuværende niveau. Vil vil kunne forholde os til det hvis det var “…fra 6 til 5 per. uge” det lyder jo ikke af meget men vi ved jo heller ikke hvor vanskelig opgave er. Det ved vi til gengæld alt om i vores egen branche og virksomhed, så når vi sætter mål der, kan vi hurtig vurdere om det er ambitiøst. 

 

Realistisk: En 15% forbedring, eller fra 6 til 5 fejl, med bedre planlægning virker jo umiddelbart meget realistisk.

 

Tidsbestemt: Ja, det skal være i mål med udgange af august i år. Dvs. vi kan fejre at målet er nået d. 1. september. 

 

Synes du det er for voldsomt – altså for besværligt og for detaljeret? Jeg kan forsikre dig om at det er lettere at udvande et SMART mål, end det er at give en hensigtserklæring tynge, gennemslagskraft og luft under vingerne.

 

Det er jo netop fordi det er svært at lave gode professionelle SMART mål, at der laves så få af dem og så mange hensigtserklæringer.

 

Min anbefaling er med sikkerhed: Start med at sætte et SMART mål 😊

 

Opgave:

Formuler dit SMART mål for hvad du vil have ud af at planlægge bedre.