Planlægning og prioritering – test version (prisen er inkl. moms)
Lektion

I denne lektion vil jeg introducere et værktøj der kan hjælpe dig med at får overblik over hvordan du fordeler din tid og dine indsatser på jobbet. Jeg har udviklet jobhjulet vi bruger her som et hjælpeværktøj. Ved hjælp af jobhjulet kan du lave en fuldstændig tids- og indsatsanalyse af dit job og dermed skabet din et overblik over din nuværende måde at arbejde på.

Jobhjulet illustrer hvordan du nogenlunde fordeler din tid mellem forskellige hovedkategorier af opgaver, som du løser i løbet af en gennemsnitlig arbejdsdag, arbejdsuge eller arbejdsmåned – du bestemmer intervallet.

En gennemsnitlig arbejdsuge er ikke ugen før sommerferien, ugen efter sommerferien midt i en højsæson o.l., du er med på hvad jeg mener?

De perioder der er meget specielle kræver deres eget jobhjul hvis du vil have et overblik over dem. Det vil i øvrigt ofte giver rigtig god mening, der er min erfaring at ledere ofte bliver overraskede over hvordan det bruger deres tid, når det laver højsæson jobhjul!

Her kan du se et jobhjul som den aktuelle tidfordeling ser ud for en fiktiv leder. Her er arbejdet med 5 kategorier. Du kan sagtens have andre kategorier og mange flere hvis det passer bedre til dit job. Pointe er at det giver en meget illustrativt overblik over dine aktuelle tidsprioriteringer. Du kan ikke se på hjulet her hvor mange timer der er tale om. Det kan man evt. notere ved siden af sit jobhjul, hvis det spiller er rolle. 

I praksis følger du blot 6 enkle trin:

  1. List alle dine opgaver.
  2. Sæt en estimeret tidsforbrug på opgaverne.
  3. Del opgaverne ind i hovedområder/ kategorier.
  4. Læg den samlede tid du bruger pr. kategori sammen.
  5. Udregn det indbyrdes forhold mellem kategorierne i %
  6. Fordel kategorierne/ lagkagestykkerne i lagkagen

Nu har du et overblik over hvordan du bruger din tid på de kategorier du har besluttet at dele dit tidsforbrug ind i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende udvikler du så et jobhjul som du planlægger det skal se ud i fremtiden. Husk at sæt dig et motiverende SMART mål.

Så kommer jobhjulet f.eks. til at se ud som her nedenfor. Nu har du et SMART mål og en illustration af hvad det skal resultere i og SÅ går du i gang med at lægge en plan for hvordan det kommer til at ske.

 

Det er faktisk ret hårdt arbejde men jeg lover dig, det vil være det hele værd! 🏆