Professionel Rekruttering
Lektion

Lektion 3: Fase 2 – Fastlægge kritiske jobfaktorer

 

Hvad skal denne person indeholde for at kunne understøtte virksomhedens strategi? Hvad skal personen, som skal besætte stillingen, kunne i forhold til kompetencer og adfærd? Der skal være en tydelig sammenhæng mellem, personen vi søger og den strategi/de planer I har med virksomheden. I får aldring en bedre mulighed for at gøre jer præcise tanker om, hvilken person I allerhelst vil ansætte end i denne fase af rekrutteringen!

….. desuden er det supervigtigt at gøre sig dette helt klart for, at kunne lave en effektfuld annoncering, en kvalificeret udvælgelse og i sidste ende en god forberedelse af, hvad I gerne vil snakke med ansøgerne om til samtalerne.  

At komme op med en liste over kritiske jobfaktorer er det første, I bør kaste jer over i forberedelserne på at finde en ny kollega! Kritiske jobfaktorer er en række krav, vi har, som den nye kollega skal opfylde for, at vedkommende er den rette for virksomheden. Kort sagt så er disse faktorer og krav så kritiske, at du ikke vil (… eller i hvert fald meget, meget nødigt vil) gå på kompromis med dem.

 

Her er nogle bud på, hvad kritiske jobfaktorer kunne være:

  • Geografiske forhold – F.eks. hvor tæt på skal den kommende kollega helst bo?

 

  • Passer i kulturen/forstår kulturen – Hvilken kultur har I selv i jeres virksomhed? Giver I den en ekstra skalle – også efter planlagt fyraften? Har I et tæt socialt sammenhold med forskellige aktiviteter uden for arbejdstiden? Er I kvalitet frem for kvantitet? osv.

 

  • Adfærd og mindset – Er I, i løbende udvikling? Ændrer I tit retning? Er I meget stabile? Holder I først og fremmest fast i gamle dyder? osv.

 

  • De rigtige formelle kompetencer – Hvis det kræver en formel uddannelse at bestride jobbet, eller hvis I tænker, at det kunne være godt for virksomheden at få den viden, der ligger i en bestemt uddannelse, ombord.

 

  • Har de nødvendige færdigheder til at kunne løse opgaven – Hvilken uddannelse og hvilke erfaringer er det vigtigt, at den nye kollega har? – eller er det alt sammen noget, I kan lære vedkommende? Har I som virksomhed brug for, at den nye kollega tilfører ny viden?

 

Selvfølgelig kan man gå på kompromis med sine kritiske jobfaktorer, når rekrutteringsprocessen er i gang, I bestemmer jo selv, hvem I vil ansætte! 😉 MEN det er altid en god idé at være helt sikker på, hvad I går efter, FOR så ved I også, hvad I går på kompromis med, når I vælger at gå med en, der ikke lever 100 % op til jeres kritiske jobfaktorer.

0% Fuldført