Medarbejderudvikling og situationsbestemt ledelse

Hvad kommer du til at lære?

  • Dette kursus giver dig en række værktøjer, der vil gøre det muligt for dig at planlægge og gennemføre effektiv og værdifuld medarbejderudvikling ved hjælp af FLOW og situationsbestemt ledelse. Kombinationen af situationsbestemt ledelse og medarbejderudvikling er logisk og kraftfuld.
  • Ved at bruge FLOW-modellen samt principperne bag situationsbestemt ledelse til at strukturere din medarbejderudvikling øges din gennemslagskraft og dine muligheder for at nå de resultater med udviklingen, du sætter dig for, samtidig med at du dygtiggør, motiverer og fastholder dine medarbejdere.

Kursus indhold

Medarbejderudvikling og situationsbestemt ledelse

  • Introduktion til situationsbestemt ledelse
  • Medarbejdernes 4 udviklingstrin
  • Kompetenceoverblik
  • De fire ledelsesstile og kommunikation i praksis
  • Feedback
  • Flow og situationsbestemt ledelse
  • Struktureret medarbejderudvikling
  • Afsluttende quiz i medarbejderudvikling

Opgave

Book din ledersparringssamtale

Book dit opfølgningsmøde