Fundament for god ledelse

Hvad kommer du til at lære?

 • Formålet med kurset er at sætte dig ind i grundlæggende teori om ledelse for at give dig et blik på dig selv som leder og de deraf følgende udviklingsmuligheder.
 • Efterfølgende kan du være kritisk i forhold til egen ledelse og hvilken tilgang og stil, der giver bedst effekt i forhold til dine medarbejdere og de opgaver, du har.

Kursus indhold

Introduktion til ledelse
Dette kursus indeholder en introduktion til ledelsesbegrebet, samt praktiske teorier og modeller, der fører frem til, at du afslutningsvis kan lave en lederanalyse af dig selv! God fornøjelse

 • Introduktion til ledelse
 • Lederens opgave
 • Ledelsesformer
 • Ledelsesniveauer
 • Ledelsesstil
 • Menneskesyn
 • Konfliktstile
 • Motivation
 • Ledelsesquiz! ✨

Opgave
Denne opgave skal hjælpe dig med at forankre din viden om differentieret og god ledelse i din hverdag som leder.

Mentormøde
Du kan sagtens booke dit mentormøde i god tid, f.eks. allerede inden du går i gang med at studere kursets indhold. Det vil måske endda være en fordel for dig, at du har mødedatoen som en deadline at arbejde hen imod. Det har naturligvis også den fordel, at jo tidligere du er ude med din booking, jo flere tider er der at vælge imellem!

Opfølgningsmøde