Gratis demo af Leder@Mentor

Hvad kommer du til at lære?

  • Formålet med dette lederudviklingsforløb at at give deltageren et stillads, vedkommende kan støtte sig til som leder, værktøjer vedkommende kan bruge i sin opgave som leder og nogle greb, der skal styrke deltagerens evne til at håndtere disse værktøjer rigtigt.
  • Målet er at deltageren efter forløbet er en mere effektiv og fokuseret leder, der kan fastsætte værdifulde mål, planlægge vejen dertil og nå målene samtidig med, at lederen udvikler og knytter sine ansatte tæt til virksomheden!
  • I denne gratis demo kan du hilse på udviklingsmentor Nicolai Bo Pedersen. Han vil præsentere dig for Leder@Mentor's struktur, opbygning og indhold samt dit og virksomhedens udbytte. Derud over kan du prøve en lektion fra kurset "Planlægning og prioritering" samt se hvordan en afsluttende kursus opgave ser ud.
  • Rigtig god fornøjelse med den gratis demo!

Kursus indhold

Præsentation af Leder@Mentor
I demoen vil du udover at hilse på Nicolai set et eksempel på en lektion fra kurset "Planlægning og prioritering" du vil se et eksempel på en opgave fra et kursus og du vil få mulighed for at booke et møde med Nicolai hvor I kan får en snak om lederudvikling og om hvorvidt Leder@Mentor er noget for jer.

  • Præsentation af Leder@Mentor
  • Eksempel på en lektion fra kurset Planlægning og prioritering
  • Værdiskabende opgave og ledersparring